CERCETARE

2007 - 2009 Harta geofizică a siturilor romane de pe teritoriul Daciei-ROMMAP (UBB Cluj, MJIAZ)

Scopul principal al proiectului este acela de a carta siturile romane din Dacia, civile şi militare pentru crearea unei harţi generale, dar şi de detaliu pentru fiecare sit studiat. (2007-2009, finalizat, http://hiphi.ubbcluj.ro)

2006 - 2009 Evul Mediu

În cadrul Proiectului Necropolis Porolissensis dedicat cercetării necropolei romane din punctul Ursoieș de la Porolissum, derulat de Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Eötvös Lorand Budapesta în intervalul 2006-2009 a fost vizat și un sector (2008-2009) în care au apărut morminte medievale în preajma presupuselor ruine aparținând mănăstirii Sfânta Margareta de Meseș. ( www.porolissumproject.ro ).

2009 - 2012 Mithras Project (UBB-Cluj, HU-Berlin, BMGE-Budapesta, FHE-Erfurt, UK-Köln)

Cercetarea clădirii aşa-zisului templu subteran Mithraeum amplasat la vest de clădirea comandamentului Principia (2009-2012).

2004 - 2011 Porolissum Forum Project (John Cabot University, Roma, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău-MJIAZ)

Cercetarea Forumului municipiului roman Porolissum, inima oraşului, situat la sud de castrul de pe Dealul Pomet (2004-2011).

2006 - 2009 Proiectul Necropolis Porolissensis

Dedicat cercetării necropolei romane din punctul Ursoieș de la Porolissum a fost derulat de Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Eötvös Lorand Budapesta în intervalul 2006-2009. Rezultatele demersului, coordonat de către prof. Istvan Bajusz, au fost spectaculoase, fiind identificate o serie de morminte cu incinte din piatră, ori in groapă. Totodată cercetarea a vizat completarea cercetărilor anterioare și stabilirea ritului şi ritualurilor funerare ale comunităţilor romanne de la Porolissum ( www.porolissumproject.ro ).

1998 - Forumul Municipiului Porolissum (MJIAZ, Institutul de Arheologie din Nitra, Slovacia)

Măsurători geofizice executate în partea sudică a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei Forum-ului oraşului roman Porolissum (finalizat 1998).

1994-1995 Forum Geofizica

Măsurători geofizice în premieră la Forum-ul de la Porolissum realizate în anul 1994-1995 de dr. ing. Elisie Florin Scurtu (București) la solicitarea dr. Alexandru V. Matei de la Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.

1997 - Municipiul Porolissum (MJIAZ, Universitatea Catolică din Nijmegen, Olanda)

Măsurători geofizice executate în partea sudică a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei oraşului roman Porolissum (finalizat 1997).

1998 - Forumul Municipiului Porolissum (MJIAZ, Institutul de Arheologie din Nitra, Slovacia)

Măsurători geofizice executate în partea sudică a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei Forum-ului oraşului roman Porolissum (finalizat 1998).

Castrum Moigrad (Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj) - 1994

Sondaje la elementele defensive ale incintei din pământ de la Jac-Cămnin (1994).

Proiect cercetare a Vicus-ului castrului de pe Dealul Pomet (MJIAZ) - 1989 - 2014

Continuarea cercetării clădirilor civile din dreptul castrului de pe Pomet şi dinspre terasa templelor. Clădirea N11, OL, L, LM1, LM1S, L7 (1989-2014)

Proiect Porolissum preroman (MJIAZ) - 1984 - 2016

Continuarea cercetărilor pe Măgura Moigradului în vederea stabilirii caracterului sitului arheologic în epoca dacică clasică (în derulare începând cu 1984, 1987-1995, 2002, 2009-2011, 2016). Proiect Porolissum preroman (MJIAZ).

Alexandru V. Matei - 1977 - 2010

Limes Porolissensis – Proiectul derulat sub coordonarea regretatului Alexandru V. Matei a avut ca scop principal investigarea arheologică a principalelor elemente care compun atât structura frontierei romane din zona Porolissum cât și structurile defensive ale complexului arheologic. Proiectul derulat între 1995-2003 a presupus cercetarea arheologică a turnurilor de supraveghere de la Poiana Moigrădanilor, Poguior, Făjiște, Viținial, Dealul Mare 1-2, Brebi Pășune precum și dezvelirea parțială a zidului de frontieră din punctele Făjiște și Viținal împreună cu cercetarea palisadei cu val și șanț de la Poiana Moigrădan. În ceea ce privește organizarea elementelor defensive ale complexului Porolissum, aceste cercetează arheologic fortificațiile liniare de la Sărata, împreună cu cuptoarele aferente respectiv fortificația liniară de pe dealul Ferice, în trei puncte distincte. Arheologul zălăuan se concentrează și pe cercetarea zonei templelor și a locuirii civile (1977-2010) din proximitatea castrului mare (clădirile L și OL6).

Nicolae Gudea - 1967 - 2009

Linia înaintată de apărare de pe Munții Meseș – În cadrul proiectului de cartare și cercetare arheologică a fortificațiilor minore de pe Munții Meseș, derulat între 1967-1982, N. Gudea investighează și o serie de elemente componente ale frontierei romane din arealul complexului arheologic Porolissum. Este vorba în special de cercetarea incintei burgus-ului din Poarta Meseșan – punctul La Strâmtură, fortificația liniară de tip zid din sectorul Măgurice – Valea Ortelectulu precum și turnurile de supraveghere de la Măgurice, Poguior, sau Poiana Moigrădanilor, toate acestea fiind părți componente ale organizării frontaliere de la Porolissum. Totodată coordonează cercetări arheologice în castrul de pe dealul Pomet, la Vama și fortificația de poartă a orașului Porolissum și la Tempul lui Jupiter Dolichenus (1977-2009).

Mircea Rusu - 1958 - 1959

Cercetări arheologice sistematice prin care s-a acreditat nejustificat că pe platoul Măgurii Moigradului a existat un cimitir dacic de incinerație (1958-1959). Măgura Moigradului. Necropolă dacică de incinerație (Academia Română).

Marius Moga - 1949

Cercetări arheologice la Porolissum (Academia Română). Investigații arheologice la castrul de pe Dealul Pomet (Porta dextra și zidul de incintă) în anul 1949.

Aladár Radnóti - 1943

Odată cu Dictatul de la Viena, cercetarea complexului arheologic de la Porolissum îi revine pentru scurtă durată lui Aladár Radnóti. Acesta, pe parcursul anului 1943, realizează un total de 24 de secțiuni arheologice care au vizat identificarea traseului zidului castrului de pe dealul Pomet, porțile praetoria, principalis dextra și decumana, respectiv o parte consistentă din clădirea Principiei (Comandamentul). Totodată, Radnóti realizată, cu ajutorul aviației maghiare, primele fotografii aeriene ale complexului arheologic de la Porolissum.

Ferenczi István - 1941

Un proiect de cercetare care a vizat cartarea și interpretarea complexului arheologic de la Porolissum în contextul mai larg al frontierei romane din nord-vestul provinciei. Elementele de năutate sunt faptul că cercetătorul maghiar a folosit pentru prima dată hărți georeferențiate pentru cartarea obiectivelor arheologice precum și faptul că a făcut unele sondaje de verificare în structurile de tip burgus de la Brebi. Totodată, Ferenczi integreaza în studiul său și o discuție despre Măgura Moigradului (1941).

Daicoviciu-Ghergariu - 1939-1940

Cercetări arheologice la Porolissum (Institutul de Studii Clasice al Universității din Cluj). Cercetări efectuate de Măgura Moigradului și la castrul roman de pe dealul Pomet (1939-1940)

Iulian Marțian - 1920

Maiorul Iulian Marțian, originar din zona Bistriței, întreprinde, în anii imediat următori Primului Război Mondial, o serie de periegheze prin Transilvania, pentru cartarea și identificarea obiectivelor arheologice aparținând epocilor dacice și romane. În cadrul acestui demers, I. Marțian realizează un serie de cartări în arealul centrului militar și civil de la Porolissum, publicând în 1920 un plan integral cu structurile militare ale complexului respectiv cu elementele ale organizării limes-ului în acestă zonă.

Árpád Buday - 1908 - 1914

Proiectul de cercetare arheologică sistematică coordonat de către Árpád Buday în intervalul 1908-1914 a avut ca scop dezvelirea unui șir de clădiri amplasate de-a lungul drumului imperial la sud-est de castru, în sectorul OL. Buday a cercetat integral un număr de cinci clădiri, unele cu sistem de încălzire prin pardoseală. Totodată, în cadrul celei de-a cincea clădiri (OL5), Buday identifică și o serie de 12 morminte post-romane.

Contele Teleki - 1907

Cercetări arheologice realizate de contele Teleki în sectorul OL, în anul 1907. Prin intermediul a două secțiuni arheologice respectiv prin procesul de dezvelire a zidurilor, Teleki scoate la lumină ruinele unei clădiri situată la nord-est de castru, în viitorul sector OL.

Gábor Finály - 1903

Proiectul de cercetare arheologică s-a desfășurat în anul 1903 (diseminarea rezultatelor fiind realizată în anul următor), cercetătorul maghiar investigând prin metode intruzive structurile arheologice de pe dealul Poguior, parte componentă a organizării frontaliere din Poarta Meseșană. În urma celor două secțiuni arheologice a fost identificată o incintă dacică de pământ respectiv urmele unui turn roman de supraveghere cu planimetrie circulară.

Torma Károly - 1862 - 1880

Cercetările sistematice de teren întreprinse în vederea cartării ruinelor vizibile care compun complexul arheologic Porolissum, desfășurat cu mici întreruperi în intervalul 1862-1880. Aceste cercetări perieghetice cuprind atât unele elemente ale complexului arheologic Porolissum precum castrul de pe Dealul Pomet, turnuri de supraveghere, amfiteatrul sau elementele de fortificație ale centrului militar și civil.