Clădire rezervor de apă

În zona centrală a castrului, imediat în apropierea laturii de vest a clădirii comandamentului (principia) a fost cercetată clădirea C3, destinația sa fiind aceea de rezervor/cisternă de apă destinat aprovizionării castrului.